Aydınlatma tesislerinde Montajda Dikkat Edilecek Hususlar

Mayıs 19, 2009

Aydınlatma tesislerinde Montajda Dikkat Edilecek Hususlar

Ø Aydınlatma tesislerinde yürürlükteki standartlara uygun aydınlatma aygıtları
(armatürler) ve donanımlar kullanılmalıdır.
Ø Aydınlatma tesislerinde 250 V’dan yüksek şebeke gerilimi kullanılmamalıdır.
Ø Anahtardan geçerek armatür duyuna gelen faz iletkeni her zaman duyun iç
(orta) kontağına bağlanmalıdır. Ters bağlama belirlenirse tesise elektrik
verilmemelidir.
Ø Aydınlatma aygıtlarında faz ve nötr iletkenleri olarak yalıtılmış iletkenler
kullanılmalıdır. Aygıtların metal parçaları nötr iletkeni olarak
kullanılmamalıdır.
Ø Duylar aydınlatma aygıtlarına ampuller çıkarılıp takılırken dönmeyecek
biçimde tutturulmalıdır.
Ø Aydınlatma aygıtları hareket ettiklerinde iletkenleri zedelemeyecek biçimde
takılmalıdır.
Ø İletkenlerin geçirilmesi için bırakılan boşluklar, tellerin kolayca ve yalıtkanların
zedelenmeden geçmesini sağlayacak biçimde olmalıdır. Bu boşluklardan birkaç
lambanın akım devresi iletkenleri birlikte geçirilebilir.

Ø Aydınlatma aygıtlarının askı düzenleri, örneğin tavan kancaları, en az 10 kg
olmak üzere asılacak aygıt ağırlığının 5 katını herhangi bir biçim değişikliğine
uğramadan taşıyabilmelidir.
Ø Sıva altı tesislerde apliklere gelen iletkenler duvar kutularında (buvatlar) sona
ermelidir. Tamamlanmış döşemeden 230 cm yüksekliğe kadar tesis edilen aplik
sortileri koruma iletkenli olmalı, yapıda koruma topraklaması yoksa,
sıfırlanmalıdır.
Ø Aydınlatma aygıtlarının içine çekilen iletkenler ısıya dayanıklı olmalıdır.
Ø Armatürlerin seçilmesinde, kullanma amacına uygunluğu, suya ya da toza karşı
korunma düzeni bulunması ve ortam sıcaklığına dayanıklılığı göz önünde
bulundurulmalıdır.
Ø Sabit aydınlatma aygıtları, besleme hatlarına bu aygıtlara ait klemensler ile fişpriz
düzenleri ile ya da doğrudan doğruya bağlanabilir. Taşınabilen aydınlatma
aygıtları şebekeye sabit bağlantı düzenleri ya da fiş-priz düzenleri üzerinden
bağlanabilir.
Ø Tünel, galeri vb. gibi nemli ve ıslak yerler (madde 50 a.15)’e uygun olarak
taşınabilen aydınlatma aygıtları ile aydınlatılabileceği gibi bu amaçla sabit
aygıtlar da kullanılabilir. Bu durumda nemli ve ıslak yerlerde kurulacak elektrik
tesislerine ait hükümler uygulanmalıdır.
Ø Aydınlatma aygıtları, çıkardıkları ısı kendi içlerindeki ve yakınlarındaki
cisimlere zarar vermeyecek biçimde tesis edilmelidir.
Ø Sıva altı, sıva üstü ve etanş tesislerde zorunlu olmadıkça lambadan lambaya
geçiş yapılmamalıdır.
Ø Dekoratif amaçla zorunlu durumlarda (mimari gereği vb.) lükstür klemens vb.
gibi uygun düzenler kullanılarak lambadan lambaya geçiş yapılabilir.
Ø Kazan dairesi, banyo, hamam ve benzeri gibi nemli ve ıslak yerlerde lambadan
lambaya geçiş yapılması tavsiye edilmez. Lambadan lambaya geçiş yapılması
gerekli ise geçişler lükstür klemens ve benzeri düzenler kullanılarak
yapılmalıdır.
Ø Gazlı boşalma lambalarında (floresan, cıva buharlı, sodyum buharlı, vb.)
kullanılan tüm balanstlar kondansatörlü olmalıdır.

Ø Floresan tüplü tesislerde bir yerin aydınlatılması için alternatif akımla çalışan
birden fazla tüp kullanıldığında ışıksal görüntü yanılmaları en az olacak
biçimde dekalörlü balast ya da çok fazlı bir besleme biçimi kullanılması tavsiye
edilir.
Ø Üç faz hattına bölünerek bağlanan floresan lamba grupları (üç fazlı aydınlatma
aygıtları) için üç kutbu birden açılıp kapanan anahtarlar kullanılmalıdır. Bu
durumda üç fazlı akım devresinin iletkenleri bir boru içinde hep birlikte
çekilmeli ya da çok damarlı yalıtılmış bir iletkenin damarları bu amaçla
kullanılmalıdır.
Ø Armatürler ya da dağıtım tabloları içine konulmayan balastlar, transformatör ve
dirençler toza ve dokunmaya karşı bir mahfaza ile korunmalıdır.

Reklamlar

‘LED Aydınlatma’ ve sağladığı fayda

Mayıs 12, 2009

‘LED Aydınlatma’ ve sağladığı fayda

\

Geçtiğimiz haftalarda, Tayvan’ın tüm trafik lambalarını LED türevleri ile değiştirme kararının ardından, benzer bir karar İspanya’nın Seville kenti için alındı. LED üretiminde, küresel pazarın bir numarası olan Tayvan’da, dönüşüm işleminin maliyeti 7 milyon $ olarak hesaplanmıştı. Toplam olarak 420.000 ışığın değiştirileceği belirtilen projede şu ana kadar 350 bini değiştirilmiş. Bir sonraki adım olarak ise, sokak lambalarının değiştirilmesi için bir proje geliştirilmekte. Bu tarz dönüşümlerden elde edilen elektrik tasarrufu %85! Standart trafik lambalarının 35W ile 75W arasında değişen tüketimine rağmen, LED trafik lambaları 6 ila 15W arasında elektrik tüketiyor.

\

Seville kentinde gerçekleştirilecek projenin maliyeti ise 2,3 milyon Euro tutarında olacak. Proje neticesinde elde edilmesi planlanan elektrik tasarrufu 4 milyon KwH civarında. Bu rakamı, ülkemizde satılan sanayi elektriği kwh fiyatı ile değerlendirirsek (ortalama 10 cent) Seville için yıllık tasarruf 400 bin $ civarında olacak.

sokak aydınlatması örneği
sokak aydınlatması örneği

LED teknolojisinden de bir miktar bahsetmek gerekirse; klasik yöntem de, akkor ışık renk filtrelerinden geçirilerek istenilen renkte ışık sağlanmakta, buda harcanan elektriğin büyük miktarının ışığa dönüşemediği anlamına gelmektedir. Buna rağmen LED sisteminde kullanılan lambalar, doğrudan istenilen renkte ışık vermekte ve kullanılan teknik sayesinde elektrik tüketimleri de çok daha az olmaktadır.

LED lambalardan yapılmış bir reklam panosu
LED lambalardan yapılmış bir reklam panosu

Bu artı yönlerinin etkisiyle, kullanım alanı gün geçtikçe artan LED ışıklandırma sistemleri, üretim maliyetleri sebebi ile istenilen hızda yaygınlaşamamakta.

Ülkemiz açısından durumu değerlendirirsek, yukarda bahsi geçen rakamlar, ışıklandırmada halojen lambalar kullanılması durumundaki sonuçları veriyor. Bir çok şehrimizde ise trafik lambaları klasik akkor ampüllerle çalıştırılmakta. Bu da en iyimser tahminle trafik lambası başına 60W-100W gibi bir tüketimimiz olduğunu gösterir.

Hazır konuya girmişken ülkemiz için yıllık enerji ihtiyaç-tükettim dengesinden de bahsetmek gerek. 2006 verilerine göre, yıllık üretimimiz 173,1 MİLYAR KWH, yıllık tüketimimiz ise 171,4 MİLYAR KWH. Üretimimizin %43,8’i yapılan bağlayıcı anlaşmaların da etkisi ile doğalgaz santralleri ile gerçekleştirilmekte. Aynı bağlayıcı anlaşmalar hidro elektrik santrallerimizinde düşük verimlilikte çalışmasına sebep oluyor ki bildiğimiz gibi elektriği depolayamıyoruz. Elektrik tüketimindeki iştahımız için bir diğer veri oalrak şunu söyleyebiliyoruz. Bundan tam 36 yıl önce, 1960 yılında Türkiye’nin yıllık elektrik tüketimi sadece 2 milyar 815,1 milyon kWh düzeyinde idi.

Elbetteki 4 milyon kwH’ lik Seville kenti elektirik tasarrufu, yıllık tüketimimiz olan 170 milyar Kwh’nin yanında gözümüze küçük görünüyor ama bir yerden başlamak lazım…


Fotosel Röle Bağlantı Şeması

Mayıs 11, 2009

Fotosel röleler kontrol rölesi ve fotosel göz almak üzere iki ayrı ana parçadan meydana gelir.
Kontrol rölesi tümüyle plastik malzemeden imal edilmiştir. Elektronik kontrol devresi ve tüm ayar elemanlarını sahiptir.
Fotosel göz basınca ve ısıya dayanıklı olan akrilik bir malzemeden üretilmiştir. İçinde ışığa duyarlı olan Cds foto-elemanı yer almaktadır.

Fotosel gözün içindeki optik elemanın empedansı, içinde bulunduğu ortamın ışık şiddetine göre değişir. Işık şiddeti ayarlanan Lux değerinin altında ise (hava kararınca) röle çeker ve kumanda ettiği sistemi işletmeye sokar. Işık şiddeti, ayarlanan Lux değerinin üstüne çıktığında röle bırakır. Aydınlatma sistemi devreden çıkar.

Fotosel röleler otomobil farı, şimşek çakması vb. ani ışık değişmelerinde, hatalı sinyal verilmemesi için 10 sn ile 60 sn arasında yakma ve söndürme gecikmesini sahiptir


Aydınlatma Nedir?

Mayıs 11, 2009

Sıradan bir aydınlatma ile sadece sağa sola çarpmadan hareket imkânını sağlayacak bir teknik değildir. Bir yerin suni olarak aydınlatılmasının yalnız o yerin tavanın ortasından bir ampul sarkıtmak anlamına geldiği zaman çoktan aşılmıştır. Aydınlatma bugünkü kullanım amaçları içerisinde tanımlayalım öncelikle kişilerin asgari fizyolojik görme ihtiyacına cevap vermek gayesini gütmekle birlikte, ekonomik koşullar altında görme konforunu ve iş verimini yükseltmeye çalışan ve mimarlıkta hacim ve yüzeylerin mimari özelliklerini vurgulamayı amaç edinen özel bir teknik hale gelmiştir.

Verimli ve iyi bir aydınlatmaya sahip olmak için neler gerekir bir bakalım ;

* Amacın iyi tespit edilmiş olması,
* Bu amaca ve aydınlatma tekniğinin gereklerine uygun olarak projelendirilmesi,
* Projede yüksek verimli uygun ışık kaynakları kullanımı,
* Işığı en verimli bir şekilde kullanan armatürlerin kullanılması gerekir,
* Gün ışığından maksimum düzeyde yararlanabilmek için uygun kontrol sistemlerinin seçilmesi gerekir,
* Duvar tavan ve dekorasyon malzemelerinin mümkün olduğunca açık renkte olması gerekir,
* Aydınlığın ihtiyaca göre seçilmesi gerekir
* Armatürlerin ışık dağılım eğrisini kumanda edecek uygun yansıtıcıların iyi seçilmesi gerekir,
* Armatürlerin bakımının düzenli bir şekilde yapılması gerekir.


Havuz Aydınlatma

Mayıs 10, 2009

Led aydınlatma işleriniz için Eksen Aydınlatma’ya alttaki telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Tel: 0282 263 4431

www.eksenaydinlatma.com
www.eksenaydinlatma.com.tr

Yüzme havuzu
Aydınlatma çözümleri.

Yeni! Ospa Led armatürler.


UW-SUN Şimdi havuzunuz su altı güneşi ile ışıl ışıl.
Aydınlatılmış yüzme havuzları davetkar ve güvenlidir. Havuz ortamı huzurlu, dinlendirici ve dostane olmalıdır. Aydınlatılmış bahçe havuzlarından geç saatlere kadar güvenle yararlanabilirsiniz. Tüm iyi yüzme havuzları su altı projektörleri ile donatılmıştır. Bu zevki UW-SUN/1 ile mükemmel yaşayabilirsiniz. Bu yatırım bir kazançtır.

SU ALTI PROJEKTÖRÜ

TİP: UW-SUN
Doğru tak ve unut.
ÇELİK SU ALTI PROJEKTÖRLERİ:
Paslanmaz AISI 316L paslanmaz çelikten yapılmıştır. Tuzlu su,  klor asidi ve korozyona karşı dayanıklıdır. 12 volt 300 watt PAR 56 Ampulüdür. 6000 lümendir. 3mt. (Talebe göre kablo boyu 10m ye kadar uzatılabilir.) kablosu ve sıkıştırma elemanları ile birliktedir.  Su altı projektörünün montaj kabı projektörün  havuz perde veya döşemesine montajı için paslanmaz çelikten yapılmıştır. l,5 mt. kablo koruma hortumu ve bağlantı elemanları ile birliktedir. HTE300 veya HTK300 transformatörler ile çalışır.

Yeni! TİP: UW-SUN/F

Folyo, liner vb. kaplama havuzlar için.
Doğru tak ve unut.
ÇELİK SU ALTI PROJEKTÖRLERİ:
Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Tuzlu su,  klor asidi ve korozyona karşı dayanıklıdır. 12 volt 300 watt PAR 56 Ampulüdür. 6000 lm.’dir. 3 mt. özel kablosu ve sıkıştırma elemanları ile birliktedir.  Su altı projektörünün montaj kabı projektörün  betonarme içine montajı için paslanmaz çelikten yapılmıştır. l mt. özel kablo koruma hortumu ve bağlantı elemanları vardır.  Paslanmaz çelik folyo sıkıştırma flanşı, 2adet kauçuk contası ile birliktedir. 16 adet paslanmaz sıkıştırma vidası ile çok yüksek güvenlikli sağlar. Yalnızca paslanmaz çelikten yapılmıştır.

TRANSFORMATÖR
TİP: HTE IP33
Doğru tak ve unut.
YOĞUN RUTUBETLİ ORTAMLAR İÇİN IP 33 TİP HTE, IP68 TİP HTK.
220/12-14V. ve 220/24-26 Volt havuz su altı spot ve projektörleri için özel üretilmiş, 50-100-150-200-300-400-500-600 Watt, 50-60Hz.  standart klamens çıkışlı, sigortalı, tümü ile koruma altına alınmış IP 33 korumalı, özel plastik kabuk  poliüretan esaslı dolgu ile korunmuş transformatör gövdesi,  klamensli bağlantı  için 10 giriş, duvar montaj elemanları, yedek sigortası ile birliktedir. Transformatörler  TSE 277 ve VDE 0551 standartları  referans alınarak  üretilmektedirler. Her türde aydınlatma ve kumanda tesisinde kullanılabilir. Özel donelere göre üretilebilir.

TİP: HTK IP68
TOPRAK ALTINDA VEYA  YOĞUN SU ETKİSİNDE KULLANIMI ZORUNLU  ORTAMLAR İÇİN IP 68 TİP HTK
Genel özellikleri tip HTE gibidir. Farklılıkları 50 cm. özel kablo çıkışları vardır. IP68 buat ile montaj yapılmalıdır.

SU ALTI AYDINLATMASI

Ospa su altı projektörü

Havuzun uyumlu ve yansımasız aydınlatılması için V4A paslanmazdan, korozyona dayanıklı.

Havuz projektörü   d= 245
175 Watt  12 Volt    4.900 lm. Halojen
400 Watt  24 Volt  11.500 lm. Halojen
Halojen lambalı olup V4A parlatılmış paslanmaz çelik gövdelidir. 175- 400 Watt,  12-30 V.  3 mt. kabloludur. Projektör montaj kabı çeliktendir. 22 mm. kesitinde kablo koruma hortumu 1,5 mt. uzunluğundadır.  betonarme veya hazır küvete sıkıştırmak için montaj elemanları vardır. 175 Watt olanlar 4000 lm.  400Watt olanlar ise 11.000 lm. dir.  Ayrıca transformatör gerektirir


Büyük havuzlar (Olimpik vb.) için projektörler d=460
250 Watt 220 Volt  20.000lm. Metalhalide
400 Watt 220 Volt  32.000lm. MetalhalideKüçük havuz ve Whirl-Pool ler için  spot  d=83
50 Watt 12 Volt   Halojen

LED SU ALTI ÜRÜNLERİ

SU ALTI HOPARLÖRÜ

Paslanmaz çelik montaj kabı, özel plastik kılıflı su altı hoparlörü,

10m kablosu,

30watt IPM.

100-10kHZ frekans aralığı

8 ohm,

D179x65,